БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Преодоляване на натрапчиви мисли

Мея (мея)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Спохождаш ме като мисъл,
внезапна, изненадваща,
стряскаща.
Отварям страница нова
и те записвам.
Изпълвам листа с настояще.
На следващите си листи
само преписвам.
Целия теб. С почерк изящен.
2004-09-10