БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Жива вода

Диляна Иванова (amore)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

 

кречетало дървено затвори

празничния ден

познати мисли пак завръщат се

а ние сме като едва светещи

искри в мръкналата пепел

жарки въглени горят телата

пронизват жива плът

златни жътварки през деня

вечер бели нестинарки

песен нареждат

за хубава мома с бели менци

край граден мост

дори димът във стари одежди

не сменя цвета и извивките

разбърквам жарта с ръжена

унасям се от домашното пукане

на дърва в камината

а от разтопената борова смола

извира младолика  песен

...малка мома в гора ходила

в гора ходила за бистра водица...

сред див нестинарски танц

танц с бели кърпи на главата

бяло платно в реката

червени пояси препасали

очи притворили вежди навъсили

в балканджийска стъпка хороводна

боси огнени икони

бягат в ритуална ръченица

а от огнището лек пламък

излиза и бяга по нощния таван

осветява всички ъгли

ръси жива вода, светена вода

против уроки


2004-09-07