БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

УЧИТЕЛЯТ ПО ФИЗИКА

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Гражданска лирика  Цикъл: 2004 2004 2004 2004

 

УЧИТЕЛЯТ ПО ФИЗИКА

 

  

-Го

сподине,

аз  мисля,  че

пространство-времето

НЕ Е И ЧЕТИРИИЗМЕРНО ВЕЧЕ!

Учените  миналата  седмица  откриха  и

петата му страна: ПРЕДСТАВЕТЕ СИ Вселената

като една пирамида.   Аз - като   НАБЛЮДАТЕЛ -

не мога да видя едновременно и петте й страни, но петата

съществува и тя е най-важната.Трябва само  да си я представим

като основа на пространство-времето.

 

 - Малък

 мой Фараоне, –

( започна учителят по физика,

но замълча, защото неочаквано си спомни,

как самият той, когато  беше в седми клас момченце, стана

и  възрази на своята учителка(днес тя е касиерка в САЩ)  по физика: 

 -Го

спожо,

аз  мисля,  че

е  възможно  да  има

скорост по-голяма от скоростта

на  светлината:  ПРЕДСТАВЕТЕ  СИ,

че две Вселени се отдалечават  една от друга

по права линия с еднаква скорост – “с”. И ако аз съм

НАБЛЮДАТЕЛЯТ  и съм в една от тях, относно другата

Вселена, аз ще се движа със скорост двойно по-голяма от скоростта

на светлината. От свободното движение на НАБЛЮДАТЕЛЯ зависи всичко.!

“Не фантазирай, а си научи урока!” –тогава му отвърна госпожата.)
-Изфантазирай си живота! - продължи учителят по физика, - И после цял живот  

го наблюдавай как се променя. - И излезе от класната стая и веднага написа      


следното заявление за напускане: "Настоявам да ме освободите, защото       


съм си изгубил представите за това, как и защо е възникнал света,      


и   нямам   понятие   в  кой  свят  живеем.    Законите      


се променят   твърде   бързо  и  аз  не  съм      

в  състояние  да  ги възприемам     


вече,   нито - да   ги       


препода     


вам.”     


2004-09-07