БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Момичето с усмивките

Яким Дянков Иванов (яким)

Раздел: Авторска песен  Цикъл: Песни

Залезът в косите ти
умира мълчешком,
оставил топлината си
на срутения дом.

Страстно необичана -
превръщаш се в луна, 
а личната ти истина
е чужда тишина.

Сляпо е небесното
за грешната земя.
Момичето с усмивките
отдавна е жена.
2004-09-02