БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

УРБАНИСТИХНО

Ивайло Дагнев (t-rex)

Раздел: АРТ (ASCII) графика  Цикъл: Урбанистихно


х…а..ор..хо..ах..р..х..раколаколаколаколаколаколаколколахор..х…ах..рахо..ах.рахо

хор..хора.ор.хорахор.хораколиколиколиколиколиколихорахо..ахорахорах.рахорахо хорахорахор.хорахор.хораколиколиколиколиколиколихорахо..ахорахорах.рахорах хо.ххорахорахорахорахорахораколиколиколиколиколиколихорахорахорахорахора хорахорахорахорахорахораколиколиколиколиколиколихорахорахорахорахорахора хорахорахорахорахорахораколиколиколиколиколиколи  хорахорахорахорахорахора

хорахорахорахорахорахора коликоликоликоликоликоли хорахорахорахорахорахора

х..ра хора чов..к идиотхора кола  автомобил алок   алок   кевочхоралиб..д ке..оч хора

х..ра хора човек идиотхора кола  автомобил алок   алок  кевоч хоралиб..д ке..оч хора

хора хора човек идиотхора кола  автомобил алок   алок  кевочхоралиб..д ке..оч хора

хора хора човек идиот хора кола  автомобил алок   алок   кевочхоралиб..д ке..оч хора

хора иди..т дебил човек       мерцедес кола  идуа     алок    еквоч  идоти хора м..жж..на

хора идиотдебил  човек       мерцедес      кола идуа алок    еквоч  идоти хора  м..жжена

хора идиотдебил  човек       мерцедес      кола идуа алок    еквоч  идоти хора  мъ….ена

хора мъж  имбецил дете      трабант рейс  трабант  алок    анеж идиоти  идиотисиннис

хора мъж  имлице.. дете      трабант рейс  илугиж   алок    анеж идиоти идиотисиннис

мъж дете жена старец дете  колело  рейс   сейр        алок    странник    кинтъп   човеци

мъж бременна старец дете   кола   каруца   човек   файтон пътници кинтъп човек  дете

кола юноша бедняк дете каруца млада жена добряк каруца пилигрими семейство дете

кола  юноша  девойка  каруца  млада жена  баща  каруца  семейство дете    пилигрими

дете  юноша  девойка  каруца  млада жена  мъченик  каруца        еретик    ярост  клада     

дете  юноша  девойка  каруца  млада жена  мъченик  вярващи   мъченик вярващи  клада

юноша   младеж    девойка пътуване  жена  мъж семейство отричане вяра  клада  светец

дете  юноша  девойка  път  млада жена  мъченик  вярващи     болка   Бог боязън   монах

вяра  юноша  девойка  път  млада жена  болка каещ се    вяра прошка живот смърт гроб         

обичамте   момък  красавица романтика  жена  мъж семейство         Бог лъчи прозрение 

той луннавечер уханието на рози писмо среща лек повей шумоленето на рокля  очи  тя

душата ми е вехта книга           самотно сиротно дете         но  ти не  бой се отгърни  я

тя с чудни страници зове   …………………………………..      ……………………………………

 


2004-08-28