БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Там...

(sinner)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Пееш ли?
Как хубаво пееш...!
Как нежно от твоите устни
струи песента,
и по пръстите стърже
гласът - вопъл на струните,
и в погледа тича картината
преливаща в огнени пръски...
Светят езерно чисти в очите ти
мислите...
Пееш ли?
... да, как хубаво пееш....,
а си толко далече...
високо...
и "там" не  спираш да пееш
"там" е някъде в мене
"там" още живее твоята песен...
Попей ми.... татко....

2004-08-27