БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Месианска игра

(сенкин)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:Измислих си човек. В окото му
бодил забодох - да познае болката.
Бодила бе измислен, ала болката
е най-реалното 
                      измислено усещане.

Разпънах го измежду хилядите кръстове
на произволен.
Гледах как
                възкръсна.
Разпънах го на всички хиляди,
на милиони, милиарди кръстове.
Благоговеещ...
Всеки път възкръсваше.

О,
очарован от откритието,
на малката болезнена игра,
провъзгласих го за
                           Месия.
"Осанна" звънна 
                       в дигиталните вестители.
Застичаха се Магдалени и Марии
краката му да мият ведно с влъхвите.

Богопомазаните
                         Му
                            крака.

Богоподобен и блажен.

Умря.