БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

КАЛЕНДАР НА ПУСТОТАТА

Румяна Веселинова Фалк (Фанагория)

Раздел: Експериментална поезия   Цикъл: ВРЕМЕТО НЕ НИ ПРОЩАВА НИЩО

АВГУСТ 2004

 
1 много
  2 болка
  3 се
  4 натрупа
  5 до
  6 днес
  7 всеки
  8 ден
  9 е
10 неделя
11 и
12 моят
13 живот
14 си
15 почива
16 необезпокояван
17 от
18 никого
19 вече
20 разбрах
21 денят
22 не
23 се
24 познава
25 от
26 сутринта
27 имаше
28 слънце
29 а
30 сега
31 вали


2004-08-20