БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Морето

Мария Райнова Петрова (mag2002)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Морето е забравило... Изпотрошени мидени черупки, не ще докоснат нацъфтели макове Морето не е плакало..., а тези пръски мята, за да изтрие жарките следи, от длани вплетени... изстинали. Mорето не е чакало... Отдавна вече очакването е солена пяна, надеждата - затихваща вълна... Морето спи... немее... Ти ела... и там до същите скали, ще му разказваме красива приказка, за любовта непреходна и неугасваща... То ще бучи от невъзможност... Но ти... ела
2004-08-20