БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Нощ ( “Осъдени души” –Д.Димов)

Георги Василев Динински (daik)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Проза в един ден

Звезди миросват черното небе, като утеха дадена всевише, приспиват чистотата на дете, която с обичта си диша. Черницата дарява плодовете. Под расото от клони нямат свян и в сладост капките й пълнят бреговете между протегнатите длан към длан. Над тях луна нарязана от страх, че отразява чуждата охота приема нощното си бдение за грях понеже се отказва от живота.