БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Песен от филма “Ирония на съдбата”

Георги Василев Динински (daik)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл: Руски поети

Пак на “централна” композиран е състава. Вагон ще тръгне, а перонът ще остава. Стена олющена, часовник спрял, и бели кърпички и бели кърпички и бели кърпички… след бели кърпички в очите ни - печал. Ще почнат клюките в купето на пушачите, Кой, как, с кого, къде видял всред изпращачите, дали си тръгвам и дали не бягам, дали се разделих, дали се разделих, дали се разделих… С какво се разделих не ви засяга! А пък самотник който до прозореца се крие, във този миг душата своя ще реши да ми разкрие… но ето гаричка, забързан става, а влакът тръгва влакът тръгва влакът тръгва… Влакът тръгва – той остава! Пак на “централна” композиран е състава. Вагон ще тръгне, а перонът ще остава. Стена олющена, часовник спрял, и бели кърпички и бели кърпички и бели кърпички… след бели кърпички в очите ни - печал.
2004-08-13