БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


КОТВА ЗА ВРЪЩАНЕ

Елица Виденова (бяла бродница)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

“Мила мамо, в морето видях водопод!”* -
дъщеря ми света неуверено срича …
Три лета след “научната” детска находка
тя написа: “Пораснах голямо момиче”!

Сто луни се търкулват – детето ми учи се
да усмихва с боичките жълти слънца,
девет пролети бързаха да ни се случат
и Славена реди интернет писъмца…

След три хиляди изгрева моята щерка
ще получи e-mail със подател “Любов”.
Ще рисува ли слънчеви бабини черги,
ще й свети ли бъдникът, който зарових

в пепелта на изтлялото къщно огнище?...
И когато дописваш ти този мой стих,
да римуваш “на път” със “завръщане”,
дъще, трудна рима, но друг чеиз не ти редих…

*водопод = октопод
2004-08-11