БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


* * *

Даниел Георгиев Петров (mealthar)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

откъснат от света
изрязан от утробата на майка ми
кървавата
аз бродя под похлупака на мрака
сам отново
нима не исках точно това
или тогава бях просто млад и глупав
или сега съм вече стар и оглупял
изсъхнал като стъбло на вековно дърво
изтъпял като острието на забравен касапски нож
ослепял като дете на слънцето
и мрачен като изчадие на луната
дали наистина исках това
май исках да умра
но няма вече нужда
самотникът е по-зле и от мъртвец
май исках да ме забравят
но няма вече смисъл
те никога не са ме помнили
от незапомнени
времена стоя в мрака
на ъгъла
на нощта
вслушан в тишината
вгледан в нищото
замислен за празнотата
мечтаещ за нещо отдавна свършило
минало
изживяно
и обречено да потъне
в дълбоките мътни води
на забравата
и как ли да кажеш че така аз осъществявах себе си
това бях аз
това съм аз
което съм искал
което съм
което е истината
в моите изтерзани очи
измъчени от спомени
изтекли със сълзите
по едно отдавна прашасало битие
едно мухлясало минало
но колко красиво е то
там тогава тревата бе зелена
слънцето безмилостно прежуряше
приятелите бяха истински
и кръвта така червена
и гъста
а сега дори няма кръв
дори няма сълзи
на гроба на призрака
на моя гроб...

2004-08-11