БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Смърт

Галина Николаева Палева (малко_дете)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Няма ден, ни нощ

Смърт, безмерна мощ,

Смразяват кръвта,

Пробуждат греха ...

В бездънна пропаст,

Там е моята участ,

Ме хвърля страха;

Да падна в прахта.

Черна сянка ше изпълзи,

Ще пророни сълзи,

Мъртвото тяло ще отнесе,

Ще вземе моето сърце ...

И ще затихнат студа

И безмерната мощ

Щом умра ...

Във безлунна нощ!


2004-08-09