БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Д ТелеВизор(на едно стъкло разстояние)

Исус Христос Суперзвезда (The_Antichrist)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Телевизорът е толкова специален, в него има живот; искам отвътре да вляза при другия свят. Виждам твоето лице да се усмихва електрично, искам да те извадя и да правим нещо неприлично. Скъпа моя суперзвезда, ще излезеш ли от там? Моля те, при мен ела, не ме оставяй сам. Искам да те докосна, да знам репликите ти изцяло, но всеки път ме спира онова твърдо стъкло. Но сбогом моя мила, днес ти изгоря; и скоро аз ще стигна в твоя свят сега. Телевизорът е толкова специален, от него научаваш много неща, но в него съм затворен- станах едно от "многото неща".
2004-08-06