БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Биволите

Георги Василев Динински (daik)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: По пътеката

От детски викове подгонени, поемат биволите чернооки престъпят в глината от спомени пръхтят в надеждата на вирове дълбоки. До портата набръчкана от старост ги чака незавързаното куче. Те близват с поглед неговата ярост забързани – малачето да суче… и в неизменна вечност котката и бабата тъй както си предат поредното елече, угрижено поемат двамата едната да дои а другата да пречи.
2004-08-05