БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Сърцето ми гори

(dragon)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Сърце кипящо, Врящо Туптящо. Изгарящо в пламъци, но не от огън – от лед... Разкъсвано от нокти, от нечий сън – кошмар. В ледена жар, студени искри. Сърцето бавно тупти ...и иска да заспи. Сън вечен, сън дълбок и студен, като сърцето вледенен. Не кръв – потоци от лед. Не очи – просто светли кристали, безчувствени, невиждащи – заспали... И цялото това създание от лед, приело форма на ... човек. Изгаряно от хиляди вулкани, в душата му тъмна събрани. Врящо, кипящо – сърцето туптящо... ...но не от огън – от лед.