БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Един смисъл

(tristessa)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл: преводи - поезия, песни и др.

Един смисъл
Vasco Rossi

Искам да намеря смисъла на тази вечер

Въпреки че тази вечер смисъл няма.

Искам да намеря смисъла на този живот

Въпреки че този живот смисъл няма.

Искам да намеря смисъла на тази история

Въпреки че тази история смисъл няма.

Искам да намеря смисъла на това желание

Въпреки че това желание смисъл няма.

Знаеш ли какво мисля

Че въпреки че няма смисъл

Утрешният ден ще дойде...

Все едно ще дойде..

Чуй колко хубав вятър

Никога не стига времето

Утре друг ден ще дойде...

Искам да намеря смисъла на тази ситуация

Въпреки че тази ситуация смисъл няма.

Искам да намеря смисъла на това условие

Въпреки че това условие смисъл няма.

Знаеш ли какво мисля

Че въпреки че няма смисъл

Утрешният ден  ще дойде...

Все едно ще дойде…

Чуй колко хубав вятър

Никога не стига времето

Утре друг ден ще дойде...

Утре друг ден…вече е тук!

Искам да намеря смисъла на много неща

Въпреки че много неща смисъл нямат…

Voglio trovare un senso a questa sera
Anche se questa sera un senso non ce l’ha

Voglio trovare un senso a questa vita
Anche se questa vita un senso non ce l’ha

Voglio trovare un senso a questa storia
Anche se questa storia un senso non ce l’ha

Voglio trovare un senso a questa voglia
Anche se questa voglia un senso non ce l’ha

Sai che cosa penso
Che se non ha un senso
Domani arriverà...
Domani arriverà lo stesso
Senti che bel vento
Non basta mai il tempo
Domani un altro giorno arriverà...

Voglio trovare un senso a questa situazione
Anche se questa situazione un senso non ce l’ha

Voglio trovare un senso a questa condizione
Anche se questa condizione un senso non ce l’ha

Sai che cosa penso
Che se non ha un senso
Domani arriverà
Domani arriverà lo stesso
Senti che bel vento
Non basta mai il tempo
Domani un altro giorno arriverà...
Domani un altro giorno... ormai è qua!

Voglio trovare un senso a tante cose
Anche se tante cose un senso non ce l’hanno


2004-08-01