БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Две

Валерия Илиева Христофорова (vily)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

В мен два живота на струйки се стичат- единият нежен, а другият суров. В мен две тела до безкрай се преплитат. Телата на Смърт и Любов
2004-07-28