БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Ария на Дулцинея

Славимир Генчев (бард)

Раздел: Гражданска лирика  Цикъл:

Дон Кихот, не извръщай глава. Знам, че знаеш, че няма полза. Всички знаят. Но от това да не ставна по-слаба болката? Имаш меч, имаш кон бързоног, имаш щит и ръждива пика, изковани от някой бог, в който вече не вярва никой. Зарежи миризливия хан и разпасаните търговци; кой подръпва конците знам даже аз – Дулцинея Тобоска. Нека дрънкат, че нямаш ум и че името ми е друго. Ти за тях си в петата трън, който трябва да се изтръгне. Всички мелници и овце са такива, каквито мислиш – великани с безброй ръце и прашасало стадо рицари. Не воюваш ли, влизаш сам в усмирителната им притча. Яхай стария Росинант. Чувам викове. Някой вика.
2004-07-28