БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Допълнително светлина

(sinner)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Имах малко
светлина
запазена
за тъмното
на вечерта,
но без теб
денят ми притъмня
и я похарчих...

Без светлина
ще дойде
вечерта -
без светлина
ще си отиде...
протегнала ръка
мазолеста
от ровене
за светлина...

На сутринта
ще вдишам
нова
порция
от светлина -
полага ни се
всеки ден
отмерена
до грам
или до мощност,
а днес
аз искам
допълнително....

за да запазя
и за теб....


2004-07-28