БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Сид и Слънцето

ॡճձբգڑ۳۴ۺहफ (alord)

Раздел: Афоризми  Цикъл:

Сид и Слънцето За миг Сид се спря и погледна слънцето. Там видя себе си. - Значи, Аз съм бил Слънцето!
2004-07-27