БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Заложена на карта

Мея (мея)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

на !alisa
за "дяволско"-то
у всеки един от нас

Никак не обичам хазарта,
но живота си проиграх.
Заложих всичко на карта.
Изгубих.И ето ти...Крах!
Разсъблякох се.Трябва
някак да си плащам залога.
Чудя се какво ми убягна,
та потънах толкова много!
Ето ме гола,без принципи.
Преминах всички прегради
В тази душевна провинция
няма срам и райски огради.
Освобождение?!Дяволско!
Изкусителят ли ме накара
на това самопредателство!
А зад мене е хвърлял зара.
Господи!Какво си направих!
Задлъжнях Ти  стократно!
Алчно Волята Ти преварих!
Вземи вересиите си обратно.