БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ВРЕМЕТО СЕ БЛЪСВА ВЪРХУ МЕН

Румяна Веселинова Фалк (Фанагория)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл: ВРЕМЕТО НЕ НИ ПРОЩАВА НИЩО

Времето се блъсва върху мен -
ща, не ща, ще трябва да го пусна.
Няма да прости, че този ден
мина, сякаш без да го почувствам.

Няма да прости и щедростта,
със която гордо го пилеех.
И че бях отворена врата -
колко дни изтекоха през нея!

Времето не спира да прости.
Знам, че вече няма да ми стига
точно туй, което не спестих -
евтино похарчените мигове.

Срещу него ще вървя без дъх -
времето покоя не прощава.
Зная, то ще ме покрие с мъх
само ако се превърна в камък.


2004-07-20