БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Обещание

Мария Райнова Петрова (mag2002)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Зад планината перестите облаци полека се стопиха, като сняг. Като вода разплискана заляха слънцето и угасиха огнения знак. А кървави отблясъци огряха до розово, пречистеното синьо, увиснаха за кратко с кант от сребърно и потъмняха... В полето, стихнало след мараня запя щурец, и друг му отговори. Обадиха се нови... полифония Покана от вечерното небе... Ще тръгна в тези часове, и призори ще стигна. Теб...
2004-07-19