БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Вещи

Миряна Минкова (mira)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Стран(н)ици

Стаята беше подредена така, че
мислите му да се разполагат удобно.
Мъжът преподреждаше всичко, когато
му се искаше да преподреди живота си.
Веднъж той ми каза, че само жена
ще сложи нещата по местата им.


2004-07-16