БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Да разложат теб и всеки не случаен...

Седем Кръга Нееднакви (7 circles)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Бледите мисли бягат като диви зверове сами и безумни към свободата. Риеш с пръсти корените на своята ненавист когато само листата могат с гнилотата да разложат теб и всеки не случаен. Каменния кръст и едно гробовниче стоят и съзерцават в пропукваща се дружба червейте угояващи земята със цвета си. Не си ти този който ще се бледнее в силата на своята воля чело ще бие в тоя кръст и сам ще води пътя. Червокървеят се твоите мисли пожълтяващи като глухарчетата в лудостта изгниват бавно-размножително за да те погълнат с чернота.
2004-07-14