БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Любовница ("втората жена")

Деница Асенова Евтимова (denyamber)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Категория: Лично!

("втората жена")
Любовница - това е втора категория жена. 
Превръщаш се в играчка за мъжете, 
загубваш себе си по пътя. 
Любовница - по-лошо от смъртта. 
Ако сама себе си не уважаваш, 
как искаш уважението на света?