БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Втора приказка

Димитър Недялков Стефанов (cliff_burton)

Раздел: Хумористична проза  Цикъл: Приказки по GSM-a

     Маринованата краставичка Стефка се пробуди след дълъг сън. Погледна слънцето през стените на буркана и се протегна доволно. Днес имаше рожден ден. Ставаше на една годинка. Дали другите краставички знаеха? Този въпрос нахлу в главата и като водата в тоалетна чиния. Е, дори и да не знаеха, доматът Красен от съседната консерва знаеше. Красен беше тайно влюбен в Стефка, но тя догаждаше неговите чувства. Начинът по който я гледаше караше зрънцата бахар да се разбягват из целия буркан и да маневрират между нейните 23 посестрими... ПЛЬОК! Звукът я изтръгна от транса, в който беше попаднала. Капачката на буркана се завърташе бавно и зловещо. Стефка се сепна и погледна тревожно нагоре. Тя видя една огромна ръка, която се протягаше хищно към нея. Ръката я улови здраво и я понесе към неизбежната и участ. Постави я почти нежно на една дъска и се отдалечи небрежно. Стефка хвърляше отчаяни погледи, но светът беше застинал в бяла пустота. Само слънцето се отразяваше в прясно боядисаните стени на кухнята. Стефка беше загубила всяка надежда (сбогом прекрасен свят, а как исках да стана балерина), когато нещо тежко тупна до нея. "Мамка му и домат, как го изпуснах." Трудно можеше да се допусне, че тези думи излизат от красивата устичка на малкото момиченце с две руси плитчици, но така си беше. Стефка усети тупването до нея, отвори очи и видя НЕГО. Красен! До този момент тя не беше разбрала какви чувства има към руйния домат, но прд лицето на смъртта осъзна огромната си любов към него. Отвори уста, за да признае греховната си обич, а Красен я погледна с томителен поглед. Устните им се сляха в безумна целувка, а миг по-късно телата ги последваха.
     Момиченцето с русите плитки взе сатъра от масата, пусна "Join me in death" на Him и накълца младите влюбени на салата.
2004-07-05

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)