БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Изгрев

Мария Райнова Петрова (mag2002)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Да дочакаме утрото.... Заедно. С много обич и ... без лъжи. Щом с боси стъпки стъпи утрото по пясъка, където още нощна влага се чете, ще светне бялото перо на гларус, и спомените приливът ще отнесе... А между пръстите ще се изниже времето, което само миг ще ни принадлежи....
2004-07-01