БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Толкова чакана...

(sinner)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

И нежна - толкова нежна,
и плаха - толкова плаха,
и чакаща - толкова чакаща...
Цяла вечност - толкова цяла,
че би се събрала в очите ти -
толкова топли,
че би се разляла в погледа -
толкова истински,
че би си тръгнала и пак би се върнала -
в тебе, в мене...
Би плакала, би се смяла -
толкова весела, толкова тъжна,
толкова чакана,
толко боляна
и сега така неповярвана...
Много обич - в малко събрана
в дрипи облечена - толкова просеща
и толкова чакана,
и толко мечтана -
ела ще те стопля...
толкова,
че да те запаля...

24.06.2004г.


2004-06-24