БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

... в просъница... снегът...

Ангел Светославов Славчев (йоли)

Раздел: Литературни очерци, ЕСЕТА, ИМПРЕСИИ  Цикъл: Бяла зима, черна зима

06.11.2002 Снегът дойде. Доста колебливо в началото - стъпката беше първа. Не беше припряно, а изпипано. И методично, по това не може да се спори; всичко е било обмислено предварително. И белите хълмове отсреща, и мокрите улици. Те бавно изстиват. Дори снежинка не се задържа по тях. Снегът беше студен. Валя като марш, цял ден. И още вали. Не напористо, не истерично, не агресивно. Професионално. И който си мисли, че белите улици са непостигнат ефект, би сбъркал много. Дори снежинка не се задържа по тях. Снегът си вали, а улиците просто га поемат и топят. Не виждам конфликт. Мисля, че работят заедно...
2004-06-19

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)