БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

... в просъница... дойде...

Ангел Светославов Славчев (йоли)

Раздел: Литературни очерци, ЕСЕТА, ИМПРЕСИИ  Цикъл: Бяла зима, черна зима

21.11.2001(вторник)
 Дойде първият сняг. На големи, весели, мокри парцали.
Когато Пляс! Пляс! първите два ме удариха ме хвърлиха направо в екстаз! Доста неочаквано се появи този сняг, но неканените гости никога за никого не са били проблем (само нежеланите). Е, поизложихме се, де... Не знам какво направихме, но за цяла нощ снеговалеж (Цап! Цап!) снежецът едва успя да поздрави мократа улица и излиня. А, като си помислите, само с малко хляб и сол и можеше тази сутрин да осъмнем до колене в снега.
  Излизам от къщата и оглеждам улицата пред себе си. Все още топлата земя на места е пробила със сухи петна, но до тях по майчински горди локви с шеметна скорост (по техните си стандарти!) мътят тънки ледени кори, засега видими само по кристалния им блясък.
  А как прекрасно стоят снежните дантели по покривите, унили като кучета, прекарали нощния дъжд на открито. Сякаш ако само малко се надигна на пръсти зад най-близкия ред къщи погледът ми ще обхване огромната освежена, оснежена равнина...


(заглавието е фиктивно и само с различителна стойност)
2004-06-19