БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

... в просъница... навън е зима...

Ангел Светославов Славчев (йоли)

Раздел: Литературни очерци, ЕСЕТА, ИМПРЕСИИ  Цикъл: Бяла зима, черна зима

Навън е зима. Само няма сняг. Снегът не прави зимата. Важното е, че вчера не беше. Защото когато зимата започне само снегът ще напомня, че още я има. Вече три пъти беше зима. Навън е зима. Имам депресия. Не толкова поради желанието за вътрешен обрат, отколкото поради силното нежелание за външен обрат. Когато имаш силното желание за нещо, но по-силно нежелание за обратното - това е депресия. Не, депресия не е това.


(заглавието е фиктивно и само с различителна стойност)
2004-06-19

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)