БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

... в просъница ...тази нощ...

Ангел Светославов Славчев (йоли)

Раздел: Литературни очерци, ЕСЕТА, ИМПРЕСИИ  Цикъл: Бяла зима, черна зима

 Тази нощ сенките бяха разговорливи. Мокрите стени, иначе дружелюбни, не ме допускаха до себе си. Влагата ги бе пропила и се бе просмукала в хоросанените им сърца. Вялите ми опити да прогледна през матовите стъкла на прозорците бяха осуетявани от плътния мрак, подпиращ ги отвътре. Сенките бяха плахи и несигурни.
  Животодаряващата светлина на уличната лампа трептеше като пърхаща нощна пеперуда. Сенките се бояха и това ги правеше очарователни. Малката сцена от светлина се простираше едва на няколко крачки разстояние от мен, студените лъчи не смееха да се отдалечат прекалено много. Въздъхнах. Сенките бяха нервни и разговорливи, но безсмислените им понякога брътвежи ме отегчаваха. Те рядко имаха да кажат нещо, което да си заслужава да се чуе. Но когато бяха стабилни те бяха уверени в себе си и винаги казваха неща, понякога безполезни, но винаги изненадващи със своята дълбочина и всеобхватност.
  Лампата припадна и угасна в рояк искри. Въздъхнах отново, погалих стената разсеяно и се отдалечих.


(заглавието е фиктивно и само с различителна стойност)
2004-06-19

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)