БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

~***~

Александър Андреев Тренев (invisible child)

Раздел: Миниатюри  Цикъл: Прекършени слънчогледи

Моята фея бяга от мен. Тя си отива, а аз оставам тук с противоречивите си чувства и неизяснените си приоритети. "Съжалявам, че те изхвърлих"- написано е нa лицето й. Със същото червило, което толкова пъти е преминавало леко, съвсем лекичко, по устните й. Иска ми се да коленича и да я моля, да прося докосването й... Но тя ми избяга. Когато се умори да тича, ще се пресегне, ще усети болката ми, ще ме удости с внимание, ще ме гледа как се унизявам. И ще каже: "Върнах се." Ще се усмихне, аз ще заровя пръсти в косата й- мека и дъхава- и ще въздъхна блажено... Прелестна е. Колко е добра моята фея!
2004-06-19