БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Порцелан

Васил Балджийски (васи)

Раздел: Литературни очерци, ЕСЕТА, ИМПРЕСИИ  Цикъл:

Днес порцелановите кукли ще имат състезание.
Коя ще скочи най-далече върху мраморния под.
Ще се засилват, затворили вечно отворените си очи и ще се хвърлят от ръба на масата, беззвучно пищейки, очакващи порцелановия си край.
Една след друга ще чакат мълчаливо реда си, за да могат да станат безмислена купчина от нарисувани парченца, в които едва ли някой ще познае нещо друго освен счупените очи.
Човешко, колко човешко ще бъде в душите им, осъзнавайки, че единствената награда е парченце от тях да се забие в крака на някой и така, поне за секунда куклите ще станат ножове. И ще отмъстят за това, че ги забравяме когато порастнем. И че сме счупили техните порцеланови сърца.
Аз приготвих метлата, събух се и сега чакам.
2004-06-18