БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Нощта на бръмбара

Ангел Светославов Славчев (йоли)

Раздел: Философска лирика  Цикъл: Черното слънце

Някой ден ще ме видите в черно,
в ръкавици с откраднато щастие,
с наметало от погледи скверни
и душа, сътрошена на части;

Аз не съм съвършено побъркан,
аз съм просто отдаден на вихъра;
над полята на моята памет
мойте мисли ме тласкат наникъде;

Някой ден ще съм просто различен,
не по-мъдър и не по-богат,
не по-мразен и не по-обичан,
не по древен и не по-млад.

Ще съм просто погълнат от себе си,
но душата ми ще е над мен,
почерняла от рани и белези,
пленявала и падала в плен;

Ще пробляснам нефритени сенки,
ще се свие нощта на мънисто
и ще лумне тогава земята
в претопяващи пламъци чисти;

Този ден ще са ярки звездите,
със пронизващи чисти лъчи;
а над мен, като ангел хранител,
мойта собствена смърт ще кръжи...


2004-06-17