БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

История на едно увлечение

Костадинка Стоева Лапкова (g-ca_rokunomia)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл:

ИСТОРИЯ НА ЕДНО УВЛЕЧЕНИЕ БУНЮЕЛ Така се запознахме, по пътя, просто тръгна с нас и ни разказа как е сбирал охлюви. И филмите на Бунюел, които е изгледал, и толкова естествен, колкото мъглата над дърветата с бароковата светлина на жълти лампи, разцъфнали във клоните с окапали листа. ВСИЧКО Е ГОТОВО Всичко е вече готово - разбърканите мисли, разхвърляните дрехи, натрапчивите думи, които съм дочула да е казал. Сплъстената коса, тъй както да се връщам от зимуване във хижа без вода и парно. Готово е,да тръгваме, не се бавете и не ме бавете, да се свършва бързо, защото най-спокойна ще съм чак когато стигнем крайната си гара, най-мрачната провинция, последната земя преди морето. ДИСКРЕТНИЯТ ЧАР НА ОХЛЮВИТЕ Колко бързо свърши, стигнахме земята пред морето, мъртвото море,отдето бяхме тръгнали.
2004-06-16