БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Афазия

Ивайло Дагнев (t-rex)

Раздел: АРТ (ASCII) графика  Цикъл: За нормалността и за лудите
Надгробните надписи.

Надгробните надписи не говорят.

Надгробните надписи не говорят нищо.

Надгробните надписи не говорят нищо за теб.

Надгробните надписи не говорят нищо за тебе, любов.

Надгробните надписи не говорят нищо за теб… несподелена любов.

Надгробните надписи говорят за теб, несподелена любов.

Надгробните надписи говорят за теб, любов.

Надгробните надписи говорят за теб.

Надгробните надписи говорят.

Надгробните надписи.


2004-06-15