БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Ще летим ли?

Събка Митева (abyss)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Тоя свят… Тоя свят с тия странни закони все ми боцка душата и очите ми рони… А не иска да помни онова дяволче в мен чужди звучни канони, моден хитов рефрен. Иска босо да ходи по жаравен килим, с ветровете да броди, да приспива луни. Може гладно да ляга само с шепа звезди, а под главата да слага едно вързопче мечти, но съня му е сладък и усмихнат деня. А светът? Светът нека клати достолепно глава. Е, ще летим ли сега?;)