БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Разговор

Камен Тодоров Бъндев (Bundyo)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Добро утро, Самота, 
отдавна вече се събуждам с тебе.
Не се обръщай пак на другата страна,
искам да помислим днес за бебе.

Не се усмихвай, Самота,
изслушай ме, недей да ми се плезиш.
От толкова години си поделяме нощта,
не искаш ли дете, което да поглезиш?

Защо се мръщиш, Самота?
Обеща ми вечно да сме двамата.
Легни до мен, къде разбърза се така?
Легни, да се търкаляме пак в сламата.

Не си отивай, Самота,
не ме оставяй ничий в тъмното.
С кого ще се събуждам сутринта,
студени и завинаги прегърнати?

09.09.2002		3:52

2002-09-09