БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

+++(утрото)

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Пейзажна лирика  Цикъл:

ленени и леко мокри утрото крила простира над заспали сини покриви мек камбанен звън го спира гали със крила тревата някой пита за часа и изчезват чудесата като всички чудеса
2004-06-07