БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Песен за път

Надежда Ангелинова (edna)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл: Песни на племето при дъжд

И те тръгнали на път,
напуснали Лусакака
и денят бил прекрасен,
но опечалени и тревожни били децата на Акоменаки
и косите им в пепел, а дрехите разкъсани -
земята напущали  - земята си поругана.
Гледала ги богинята от небесните си владения,
целунала всеки по челото,
с ръка разрошила на всеки косите
и за всеки целувка имало,
защото велика е крилатата змия - жена
тя могъща е и обичаща
и има за всеки ръка и целувка
и когото не целуне сутрин остава да спи - сън вечен,
душата се заплита в косите и,
а делаварите изгарят тялото
та да литне дима от земното
и да намери там горе небесната си половинка.
Тогава с розови пръсти Акоменаки
поема душата, посипва я с благоволението си
и я пуща да се рее в световете.
И те вървели с разкъсани дрехи
печални, но помилвани
и търсели нова земя, за да забият колчета и опънат шатрите.
 

2004-05-31