БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Песен на рибаря

Надежда Ангелинова (edna)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл: Песни на племето при дъжд

Акоменаки - богиньо небесна,
аз тръгвам на лов за мечтите си,
блажено стъпвам тази утрин по косите ти меки...
Лодката там ме чака, богиньо,
да тръгна навътре, надолу - в океана.
Ще пия от дъха ти - вятъра,
ще се измия в сълзите ти - роса.
На челото ти медни къдриците, Акоменаки
повдигам се на пръсти, за да ги докосна -
толкова съм нищожен!
Снагата ти опасла е света в прегръдка,
блестят люспите тази утрин в дъга,
прегърни и мен, божествена!
С душата си те възпявам,
ти ще чуеш моята песен със чайките
ще се заплете като венец от лилии в твоите ръце...
днес ще хвана мечтата си богиньо,
защото въздухът искри,
защото косите ти са направили пътека във водата,
защото ме благославяш със синьото на безкрая..
Ще хвана мечтата си Акоменаки,
ще я огледам внимателно, божествена,
ще я сложа на рафта при другите мечти,
а ти ще ме гледаш от свода със зелено око
и зеницата мъдра!

 

2004-05-31