БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

песен на майстора на паници докато върти колелото

Надежда Ангелинова (edna)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл: Песни на племето при дъжд

Днес ще омеся глината,
ще я пресея  на вятъра на мечтите,
ще поплача над нея,
ще я смеся с кръвта си,
от праха кал ще направя.
С пръстите си гъвкави ще меся живота,
а колелото се върти
и ме чака
и като се завъртим заедно
кой ще натиска глината жилава?
Аз или съдбата?
Някой диша зад мен,
някой иска да знае.
Пее колелото под ръцете ми
глината в паница се превърна.
Ще събирам в нея дните си.

2004-05-31