БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


СЕЧ

Мария Атанасова Мичева (жива_вода)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Вода

 

Гората, посечена, тежко кърви,

но няма си листи – да трепне.

Душата от обич така ме боли,

че вече не може да шепне.

Пресъхнал е изворът с жива вода.

Как черен и пуст е пейзажът.

И ден подир ден пред платното стоя,

но нямам какво да ви кажа.


2004-05-30