БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Фон

Мирчо Петров Мирчев (miro)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл: Кошмари

Мълчанието на слепите устни
простенвайки неосъзнато
боядисваше изкривената си рамка,
която не се отразяваше в огледало.
А после то заспа
защото дълго очакваше картината,
която пристигаше бавно.
2004-05-23