БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


СЕЗОНИ

Димитър Гачев (dimitarg)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Сезоните на глупаво узряване,
презряване, пребита меланхолия,
подкараха във бяс свадлив живота ми,
скъсиха нощите, порутиха основите.

Обичам те секунда по-нетрайно,
изнервяш ме сравнително по-лесно,
умората от жълти листопади
гори очите... Знам, че не е честно.
Да си до мен през всичката ми лудост,
неврастения, титанично его,
с надеждата сезонът да отмине.
Такива като мен са безнадежни.
Полярности и зли и уморителни,
разкошни, лепкави, взривоопасни...
Такива се създадени за бичове
и преживявят за да им избягат.
С годините сезоните се сливат
в един кататоничен безпорядък.
И сняг и дъжд, кокичета и шума
се сменят бързо, като пред припадък.
Такъв съм аз, а другото е поза.
И ти го знаеш, знам, че не е честно,
да те задържам, пленница сезонна...
Без мен ще е къде-къде по-лесно.


2004-05-18