БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ВЛАСТЕЛИН НА НИЩОТО (от един разговор със сина ми като малък)

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Философска лирика  Цикъл:

- Вещите си отмъщават, моето момче. Рано или винаги - те задължително изяждат притежателите си. ...Хайде, погали сега тази красива кола и да тръгваме нататък...
2004-05-18